Veterans

Sergii Klimenko, Simferopol

Valentyn Shevchenko, Kerch

Roman Grishyn, Kerch

Mykhailo Pitukov, Kerch

Andrii Shvets, Kerch

Sergii Bogutskii, Yalta

Volodymyr Mykhailuk, Alushta

Volodymyr Leonenko, Nova Kakhovka

Boris Velichko, Yalta

Viktor Dvorjanynov, Yalta

Andrii Dudnkov, Yalta

Tetiana Kuznietsova, Yalta

Volodymyr Kuznietsov, Yalta

Natalia Kravtsova, Yalta

Iurii Sytnikov, Yalta

Sergii Gaidai, Yalta

Volodymyr Kuznietsov, Simferopol

Genadii Pantukhin, Simferopol

Kostjantyn Averkiev, Simferopol