Українська Спелеологічна Асоціація

Основні задачі напрямків діяльності

Головною ціллю Асоціації є всебічне сприяння і розвиток спелеологічної діяльності на місцях, що здійснюється як клубами і секціями, так і індивідуальними членами членами.

Основними задачами та напрямками діяльності УСА є:

Науково-методичне та інформаційне забезпечення спелеологічної діяльності

Маючи у своєму суспільному активі найбільш компетентних експертів з усіх аспектів спелеології, УСА здатна забезпечувати як внутрішні потреби, так і здійснювати експертизу та проекти для інших організацій по усім проблемам, що пов'язані з печерами. Ця робота здійснюється через комісії та секції, наукові та методичні розробки та видання. Друковані видання, що видаються УСА, забезпечують членів інформацією з різних питань спелеології.

Облік і документація печерних ресурсів України

У багатьох країнах світу печери відносяться до природних ресурсів підвищеної цінності. УСА, спільно з Інститутом спелеології, здійснює програму обліку та документації печер силами членів асоціації та співробітників інституту.

Пропаганда та популяризація знань про печери та охороні їх середовища

Фактори унікальності, цінності і вразливості природних печер мало відомі як туристській громадськості і широкій публіці, що відвідує печери, так і офіційним особам, відповідальним за охорону природи і прийняття управлінських і господарських рішень. Просвітницька діяльність УСА здійснюється через власні видання та використання засобів масової інформації. Разом з тим Асоціація не прагне до широкої популяризації та масовості спелеологічної активності зважаючи на ізольованість та вразливість середовища печер, не здатної виносити високе рекреаційне навантаження.

Експедиційна діяльність

Розвідування та первинне дослідження печер є основою спелеології. Більшість експедицій готуються на рівні клубів (особливо це стосується клубів, що розташовані безпосередньо в карстових районах, таких, наприклад як Тернопільський, Чортківський, Кримські спелеоклуби і т.п.). Однак, багато серйозних експедицій вимагають зусиль спелеологів різних міст і останнім часом не без участі УСА склалися стійкі команди, що займаються дослідженням складних печер спільно. Під егідою УСА щорічно проводиться декілька великих дослідницьких експедицій.

Навчально-кваліфікаційна діяльність

Оскільки відвідування простих печер, а тим більше першопроходження і дослідження складних печер, вимагають відповідних навичок і знань, навчання спелеологів є важливим завданням Асоціації. Через свою спеціальну комісію УСА розробляє систему навчання, програми та навчальні плани різних рівнів та напрямків підготовки спелеологів, проводить навчальні збори та семінари. Окремим напрямком є підготовка професійних печерних рятувальників з видачею відповідних сертифікатів.

Інформаційно-видавнича діяльність УСА

Має вирішальне значення для забезпечення багатопланової та ефективної роботи Асоціації. Асоціація є видавцем спелеологічного журналу "Свет" (1 випуск на рік), який містить новини спелеологічної діяльності в країнах СНД, описові, теоретичні та методичні статті за результатами досліджень і розробок спелеологів. Використовуючи можливості як власні, так і інших організацій, Асоціація здійснює підготовку та видання методичних матеріалів з практичної спелеології, наукових публікацій, природоохоронних, просвітницьких та інших матеріалів.

Охорона печер

Природні печери є унікальними природними об'єктами. У багатьох країнах усі нововідкриті печери законодавчо і практично стають охоронюваними об'єктами. В Україні лише деякі печери входять до державного природно-заповідного фонду, але і їх охорона не забезпечується на практиці. УСА активно займається розробкою наукових основ охорони печер, рекомендацій для органів виконавчої влади, просвітницькою роботою та проведенням практичних акцій з охорони печер.

Робота з дітьми та юнацтвом

Залучення до спелеології, подорожам, експедиціям є дієвим засобом виховання дітей та юнацтва. Через відповідну комісію УСА координує роботу спелеологічних гуртків і груп при туристсько-краєзнавчих станціях і палацах дітей та юнацтва, проводить спільні семінари, експедиції, табори.

Змагання

УСА не вважає можливим проведення змагань в печерах з причини високої вразливості їх середовища, однак практикує і підтримує змагання на відкритих полігонах, вважаючи їх дієвим засобом підвищення спортивно-технічної майстерності та обміну досвідом. УСА проводить щорічні чемпіонати по спелеотехніці і рятувальних роботах, змагання з топозйомки.

З'їзди УСА

Проводяться щорічно. В рамках з'їздів забезпечується обмін досвідом і результатами досліджень і експедицій, обговорення спільних і тематичних питань розвитку спелеології, проводяться презентації, виставки, змагання, організаційно-формальні процедури. З'їзди також забезпечують можливість широкого дружнього спілкування спелеологів різних міст і країн.

УКРАЇНСЬКА СПЕЛЕОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ

Запрошує в свої ряди усіх, хто цікавиться підземними відкриттями і дослідженнями, романтикою підземних подорожей, кого турбує збереження уразливого світу природних печер і хто здатний оцінити переваги спільної діяльності і співпраці.

На сьогоднішній день в Україні досліджено та внесено в кадастр

2148 печер.

Членами УСА є 90 спелеологи, які представляють 33 клуби із

6-и країн, з них 65 - спелеологи із України.

ДРУЗІ! НЕ ЗАБУДЬТЕ СВОЄЧАСНО ПОНОВИТИ СВОЄ ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ НА 2024 РІК!


Вступити до УСА